Κόρνερ
 
 
Τελικές προσπάθειες
 
 
Σουτ
 
 
Φάουλ
 
 
ΟΦΣΑΪΝΤ